علی شانزده‌ساله به دلیل سوراخ شدن معده بستری شده است.

علی شانزده‌ساله به دلیل سوراخ شدن معده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی شانزده‌ساله به دلیل سوراخ شدن معده در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر علی در قید حیات نمی‌باشد و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

علی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به بالا بودن هزینه درمان، مادر علی به تنهایی قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیست و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت