علی اکبر 2 ساله به دلیل هماتمز بستری شده است.

علی اکبر 2 ساله به دلیل هماتمز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی اکبر دو ساله به دلیل هماتمز(استفراغ خونی) در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر علی اکبر کارگر ساده ساختمانی است و مادرش نیز خانه دار است.

این خانواده 5 نفره در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارد.

پدر علی اکبر بدلیل شرایط بد اقتصادی و رکود ساخت و ساز در وضعیت بسیار بد مالی قرار دارد و توانایی تامین هزینه های معیشتی خانواده را ندارد.

بیماری علی اکبر نیاز به پیگیری درمان و بستری مکرر در بیمارستان دارد و در صورت عدم معالجه حتی ممکن است به فوت کودک منجر شود.

این کودک که از اتباع خارجی می باشد از حمایت بیمه ای برخوردار نیست و به همین دلیل هزینه های درمان برای خانواده بسیار سنگین می باشد.

با حمایت مالی از علی اکبر در شادی بهبودی این کودک سهیم باشیم.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار