علی اکبر یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

علی اکبر یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی اکبر یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(وجود رگ اضافی در قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

علی اکبر به صورت مادرزادی دارای یک رگ اضافی بوده و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر علی اکبر کشاورز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در کهنوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی اکبر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب، اکو و ...

پدر و مادر علی اکبر قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت