علی‌اکبر شش‌ماهه به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

علی‌اکبر شش‌ماهه به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی‌اکبر شش‌ماهه به دلیل بیماری متابولیک(بیماری ارثی که در آن راههای سوخت‌و‌ساز مواد مختلف در بدن دچار اختلال می‌شود)و عفونت ریه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

علی‌اکبر به دلیل بیماری متابولیک، با مشکل عدم تکامل رشد مواجه شده است و اگر به موقع درمان نشود این بیماری باعث مرگ او خواهد شد.

پدر علی‌اکبر کارگر بنایی بوده ولی مدتی است که به دلیل نبود کار، بیکار شده است و مادر علی‌اکبر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در خمینی‌شهر اصفهان ساکن هستند و از طریق دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به بیکاری پدر و عدم توانایی او جهت پرداخت هزینه بیمارستان، پدر و مادر علی‌اکبر برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت