علی‌اکبر دوساله به دلیل قطع شدن عصب دستها بستری شده است.

علی‌اکبر دوساله به دلیل قطع شدن عصب دستها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی‌اکبر دوساله به دلیل قطع شدن عصب دستها در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و قادر به حرکت دادن دستها و گردن نمی‌باشد.

پدر علی‌اکبر بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر علی‌اکبر تحت پوشش بهزیستی است و کارت معلولیت ذهنی هم دارد.

این خانواده با دو فرزند در یک اتاق گلی در روستای شعیبیه شوشتر ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

بنا به توصیه پزشک معالج، علی‌اکبر پس از بهبودی نسبی، برای ادامه درمان بایستی به یکی از بیمارستانهای تهران جهت عمل جراحی انتقال داده شود.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان علی‌اکبر عزیز نیستند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت