علی اصغر یازده ماهه به دلیل بزرگی طحال و کبد بستری شده است.

علی اصغر یازده ماهه به دلیل بزرگی طحال و کبد بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی اصغر یازده ماهه به دلیل بزرگی طحال و کبد و تنگی نفس در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر علی اصغر در حال حاضر بیکار می باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان است که از طریق دریافت بیمه بیکاری تامین می گردد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی اصغر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر علی اصغر قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده