علی اصغر هشت‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

علی اصغر هشت‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی اصغر هشت‌ماهه به دلیل تنگی نفس در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر علی اصغر کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون و سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزل پدربزرگ در بندر ماهشهر سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی اصغر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر علی اصغر قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت