علی اصغر هشت‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

علی اصغر هشت‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی اصغر هشت‌ساله به دلیل تب در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر علی اصغر معتاد و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر با سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد زندگی می‌کنند و از طریق کمک‌های مردمی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی اصغر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر علی اصغر قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده