علیرضا یازده ساله به دلیل تب و لرز شدید بستری شده است.

علیرضا یازده ساله به دلیل تب و لرز شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا یازده ساله که در مقطع سوم دبستان مشغول به تحصیل است به دلیل تب و لرز و استفراغ شدید و درد شکم در بیمارستان بستری شده است.

پدر علیرضا کارگر روزمزد است و درآمد چندانی ندارد که بتواند هزینه درمان فرزند بیمار خود را تأمین کند.

این خانواده با چهار فرزند در منزل پدری در زابل ساکن هستند و با دریافتی اندک پدر و یارانه امرار معاش می‌کنند و جهت درمان علیرضای عزیز نیاز به کمک و یاری دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت