علیرضا چهارماهه به دلیل تب بستری شده است.

علیرضا چهارماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا چهارماهه به دلیل تب و سرفه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر علیرضا به علت مشکل دیسک کمر قادر به کار کردن نیست و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

علیرضا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمانی وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر علیرضا قادر به تأمین هزینه درمان او نیستند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده