علیرضا چهارده‌ساله به دلیل فلج مغزی و اوتیسم بستری شده است.

علیرضا چهارده‌ساله به دلیل فلج مغزی و اوتیسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا چهارده‌ساله به دلیل فلج مغزی و اوتیسم در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

علیرضا از نظر مغزی و حرکتی فلج می‌باشد و حتی توانایی بلع غذا را هم ندارد.

پدر علیرضا بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در خانه اصفهان ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

این خانواده توانایی تأمین هزینه درمان علیرضای عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت