علیرضا چهارده ساله به دلیل بریدگی انگشت بستری شده است.

علیرضا چهارده ساله به دلیل بریدگی انگشت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا چهارده ساله به دلیل بریدگی انگشت در بیمارستان خاتم‌الانبیای زاهدان بستری شده است.

پدر علیرضا در قید حیات نبوده و مادر خانه‌دار است و علیرضا کودک کار می باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می باشد.

مادر به همراه سه فرزند خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

به دلیل عدم توانایی این خانواده در تامین هزینه‌های بیمه، علیرضا تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر علیرضا قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما