علیرضا پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

علیرضا پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر علیرضا کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در روستای قادرآباد سراوان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر علیرضا قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت