علیرضا نه ساله به دلیل التهاب نخاع بستری شده است.

علیرضا نه ساله به دلیل التهاب نخاع بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا نه ساله به دلیل التهاب نخاع(میلیت عرضی) در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

علیرضا به دلیل التهاب نخاعی از ناحیه دست و گردن بی حس و دچار فلج گردیده و به دنبال این اتفاق به دلیل مشکل ریه دچار خفگی و فلج مغزی شده و درحال حاضر نیاز به تزریق سلول بنیادی هر ده روز یکبار دارد.

پدر علیرضا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی خود در پاکدشت سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 249 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به هزینه بالای درمان، پدر و مادر علیرضا قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت