علیرضا سه‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی و اسهال بستری شده است.

علیرضا سه‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی و اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا سه‌ساله به دلیل نداشتن تغذیه خوب دچار ضعف و بیحالی و اسهال شده و در مرکز درمانی دکتر کرمانشاهی کرمانشاه بستری شده است.

پدر علیرضا کارگر فروش ضایعات و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در جعفرآباد کرمانشاه ساکن هستند و به سختی امرار معاش می‌کنند.

یکی از فرزندان این خانواده معلول بوده و تحت پوشش بهزیستی است.

ادامه این روند و عدم درمان و نداشتن تغذیه خوب ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری برای این کودک و خانواده او به دنبال داشته باشد.

خانواده این کودک نمی‌توانند هزینه درمان او را تأمین کنند و نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار