علیرضا دوساله به دلیل مشکل دستگاه تناسلی بستری شده است.

علیرضا دوساله به دلیل مشکل دستگاه تناسلی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا دوساله به دلیل مشکل دستگاه تناسلی هیپوسپادیاس(نوعی نقص مادرزادی است که در آن سوراخ مجرای ادراری به جای آنکه در نوک آلت باشد در زیر آلت تناسلی قرار دارد)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر و مادر علیرضا هر دو دچار تالاسمی هستند و پدر کارگر ساده است و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

علیرضا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر علیرضا قادر به تأمین هزینه درمان او نیستند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده