علیرضا دوازده‌ساله به دلیل اختلال در اندام‌های حرکتی بستری شده است.

علیرضا دوازده‌ساله به دلیل اختلال در اندام‌های حرکتی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا دوازده‌ساله به دلیل بیماری عصبی و اختلال در اندام‌های حرکتی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر علیرضا در قید حیات نمی‌باشد و مادر قالی‌باف است.

علیرضا به همراه مادر در منزل پدربزرگ در خمینی‌شهر سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر علیرضا قادر به تامین هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت