عقیل یازده‌ماهه به دلیل اسهال شدید بستری شده است.

عقیل یازده‌ماهه به دلیل اسهال شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عقیل یازده‌ماهه به دلیل اسهال شدید در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر عقیل خانواده را ترک کرده و عقیل به همراه مادر در منزل مادربزرگ در اهواز سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عقیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

عقیل به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر عقیل به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت