عسل سه‌ساله به دلیل کم‌خونی شدید بستری شده است.

عسل سه‌ساله به دلیل کم‌خونی شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عسل سه‌ساله به دلیل کم‌خونی شدید در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر عسل ازکارافتاده و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند در یک منزل استیجاری در بجنورد سکونت دارند و تحت پوشش بهزیستی هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عسل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر عسل قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت