عرفان یک‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

عرفان یک‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرفان یک‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون(ITP)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر عرفان کارگر میوه‌فروشی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌ میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عرفان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

عرفان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر عرفان توانایی تأمین هزینه درمان او را ندارند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت