عرفان هفت ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

عرفان هفت ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرفان هفت ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان شیخ مشهد بستری شده است.

پدر عرفان خانواده را ترک کرده است و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در مشهد سکونت دارند و شرایط اقتصادی چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عرفان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه، نوار قلب و ...

عرفان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر عرفان قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما