عرفان هفت‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

عرفان هفت‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرفان هفت‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان شهدای پاکدشت بستری شده است.

پدر و مادر عرفان از هم جدا شده اند و پدر در زندان بسر می‌برد و مادر که قبلا شاغل بوده در حال حاضر به علت شیوع بیماری کرونا بیکار شده است.

مادر با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای پاکدشت تهران سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عرفان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، عرفان تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر عرفان به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده