عرفان سیزده‌ساله به دلیل التهاب روده بستری شده است.

عرفان سیزده‌ساله به دلیل التهاب روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرفان سیزده‌ساله به دلیل التهاب روده در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر عرفان ناراحتی اعصاب دارد و قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در ایذه خوزستان سکونت دارند و از طریق کمکهای بهزیستی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عرفان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر عرفان قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت