عرفان ده‌ماهه به دلیل بیماری ITP بستری شده است.

عرفان ده‌ماهه به دلیل بیماری ITP بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرفان ده‌ماهه به دلیل بیماری ITP(اختلالی است که سیستم ایمنی بدن را درگیر می کند و با کبودی و خونریزی از قسمت های مختلف بدن همراه است)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر عرفان محافظ عشایر و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در بخش نصرت‌آباد زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عرفان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر عرفان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت