عرفان ده‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

عرفان ده‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرفان ده‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک(به نوعی از کم‌خونی گفته می‌شود که در آن مغز استخوان سلولهای جدید خونی به اندازه کافی تولید نمی‌کند)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر عرفان بیکار و معتاد بوده و خانواده را ترک کرده است و مادر او خیاط است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه شش فرزند خود در یکی از روستاهای بخش کورین زاهدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عرفان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مادر عرفان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت