عرشیا ده‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

عرشیا ده‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرشیا ده‌ماهه به دلیل سرماخوردگی و تشنج در بیمارستان مفتح ورامین بستری شده است.

پدر عرشیا کفاش و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سه‌میلیون تومان می‌باشد.

عرشیا به همراه پدر و مادر در منزلی استیجاری در ورامین سکونت دارند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان عرشیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

عرشیا به دلیل عدم توانایی مالی خانواده جهت پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر عرشیا مدت سه ماه است که بیکار شده و قادر به پرداخت کل هزینه درمان عرشیای عزیز نمی‌باشد و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما