عرشیا یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

عرشیا یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عرشیا یک‌ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر عرشیا چوپان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود سیصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود و به همراه مادربزرگ در اطراف اندیمشک زندگی می‌کنند و چادرنشین هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عرشیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر عرشیا توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده