عدنان(5) پنج‌ساله به دلیل بیماری آنمی آپلاستیک بستری شده است.

عدنان(5) پنج‌ساله به دلیل بیماری آنمی آپلاستیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عدنان پنج ساله به دلیل آنمی آپلاستیک(نوعی از کم خونی که در آن مغز استخوان به اندازه کافی سلول‌های جدید خونی تولید نمی‌کند)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر عدنان کارگر و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در روستای مسکوتان از توابع شهرستان فنوج سیستان و بلوچستان و در منزل پدری سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عدنان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

عدنان عزیز که در یک ماه اخیر نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش، پنجمین بار است که بستری شده و خانواده قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده