عدنان ده‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

عدنان ده‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عدنان ده‌ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

با توجه به اینکه عدنان مبتلا به سندرم داون می‌باشد و به علت وزن زیاد وی و تشنج‌های مکرری که دارد وی بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر عدنان کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در اهواز و در منزلی استیجاری سکونت دارند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عدنان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر عدنان قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت