عثمان یازده‌ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است.

عثمان یازده‌ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عثمان یازده‌ساله به دلیل شکستگی دست در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

عثمان عزیز در حال تعمیر کولر منزل بوده که دچار شکستگی دست شده است.

پدر عثمان مشکل ریوی دارد و به دلیل کهولت سن توانایی کار کردن ندارد و مادر خانه‌دار است.

عثمان از طریق جمع‌آوری و فروش ضایعات، بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کرد که در حال حاضر او نیز به دلیل شکستگی دست قادر به کار کردن نمی‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در زارچ یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عثمان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

عثمان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده عثمان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت