عبدالباسط(2)ده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

عبدالباسط(2)ده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عبدالباسط ده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر عبدالباسط از طریق جمع آوری ضایعات بخشی از هزینه های زندگی را تامین می کند و مادر که مبتلا به بیماری اعصاب و روان است ، خانه دار می باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد هزار تومان است.

این خانواده با هفت فرزند خود در یکی از روستاهای یزد و در منزل اجاره ای سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عبدالباسط عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

عبدالباسط از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

عبدالباسط که در یک ماه گذشته نیز به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار نیز به دلیل عفونت ریه بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت