عبدالباسط(1)ده‌ساله به دلیل سل ریوی بستری شده است.

عبدالباسط(1)ده‌ساله به دلیل سل ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عبدالباسط ده ساله به دلیل سل ریوی در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر عبدالباسط از طریق جمع آوری ضایعات بخشی از هزینه های زندگی را تامین می کند و مادر که مبتلا به بیماری اعصاب و روان است ، خانه دار می باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد هزار تومان است.

این خانواده با هفت فرزند خود در یکی از روستاهای یزد و در منزل اجاره ای سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عبدالباسط عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویر برداری و ...

عبدالباسط از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی باشد به همین دلیل هزینه های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر عبدالباسط قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت