عباس یک ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

عباس یک ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عباس یک ساله به دلیل دیابت در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر عباس کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود و سه فرزند عموی بیمار که فوت شده است در منزل پدربزرگ در شوش خوزستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عباس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه، مشاوره پزشک و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر عباس قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما