عباس تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

 

عباس تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عباس تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر عباس کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل پدر‌بزرگ در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عباس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 44 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر عباس قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده