عامر دوساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

عامر دوساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عامر دوساله به دلیل سوختگی با آب جوش، در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر عامر کارگر پتروشیمی بوده و اکنون به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار شده است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در زاهدان و در منزل پدری ساکن هستند و از طریق یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به بی‌بضاعتی این خانواده، پدر و مادر به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه بیمارستان نیستند و برای درمان عامر عزیز به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت