عاطفه(1)ده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

عاطفه(1)ده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عاطفه ده‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر عاطفه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عاطفه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

عاطفه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده عاطفه قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت