عاطفه ده‌ساله به دلیل التهاب کلیه بستری شده است.

عاطفه ده‌ساله به دلیل التهاب کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عاطفه ده‌ساله به دلیل التهاب کلیه در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر عاطفه کارگر بوده و در حال حاضر بیکار است و مادر خیاط است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای اهواز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عاطفه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، عاطفه عزیز تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده عاطفه قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت