عارف نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

 

عارف نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عارف نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه و گوش در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر عارف کارگر فصلی است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و سیصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل بستگان در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عارف عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و تاخیر در پرداخت حق بیمه، هزینه‌های درمان چهار روز اول بستری بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر عارف شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده