عارف دو‌ماهه به دلیل بیماری سپسیس بستری شده است.

عارف دو‌ماهه به دلیل بیماری سپسیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عارف دو‌ماهه به دلیل درمان نشدن عفونت ادراری به بیماری سپسیس(عفونت خونی)مبتلا شده و در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر عارف بیکار است و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یکی از روستاهای اطراف نهبندان و در یک خانه روستائی ساکن هستند و به جز یارانه هیچ منبع درآمد دیگری ندارند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر عارف عزیز جهت پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیاز به حمایت و یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت