عابده 12ساله به علت سندروم فانكومي بستری شده است.

عابده 12ساله به علت سندروم فانكومي بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عابده 12ساله به علت رشد ناكافي وريكتز از بدو تولد وعدم توانائي راه رفتن و ايستادن وعدم بينائي درچشم چپ بستری شد.

پدر بیکار بوده و قادر به راه رفتن نمی باشد.

این خانواده تحت پوشش بهزیستی هستند و در یکی از روستاهای خاش ساکن هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت