طیبه پنج‌ساله به دلیل عفونت کلیه بستری شده است.

طیبه پنج‌ساله به دلیل عفونت کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

طیبه پنج‌ساله به دلیل عفونت کلیه در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر طیبه بیکار و مادر خانه دار است.

این خانواده با ده فرزند در یک خانه روستایی در روستای سفیدابه زابل سکونت دارند و تنها منبع درآمد آنها یارانه می‌باشد.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر طیبه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت