طناز پنج ساله به دلیل عفونت ادراری و مشکل کلیه بستری شده است.

طناز پنج ساله به دلیل عفونت ادراری و مشکل کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

طناز پنج ساله به دلیل عفونت ادراری و مشکل کلیه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر طناز کارگر ساختمانی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه شخصی در روستایی از توابع شهرضای اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان طناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر طناز قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت