طاهر یک‌ساله به دلیل تشنج و مشکل مغزی بستری شده است.

طاهر یک‌ساله به دلیل تشنج و مشکل مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

طاهر یک‌ساله به دلیل تشنج و مشکل مغزی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر طاهر کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان است.

این خانواده با دو فرزند خود در روستای شاوور شوش و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان طاهر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر طاهر قادر به تأمین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت