طاها دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

طاها دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

طاها دوماهه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر طاها کارگر بنایی و مادرش خانه‌دار می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در روستای نصرآباد از توابع بخش سیب و سوران شهرستان سراوان سکونت دارند و از طریق اندک درآمد پدر و کمکهای مادربزرگ امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان طاهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر طاها توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت