ضحا یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

ضحا یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ضحا یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه و استفراغ خونی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

ضحای عزیز علاوه بر این بیماری، مشکل قلبی نیز دارد و همواره بایستی تحت مراقبت باشد.

پدر ضحا کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یکی از روستاهای لردگان و در یک منزل اجاره‌ای سکونت دارند و به لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ضحای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر ضحا توانایی تامین کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان وی نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت