صدرا یک‌ساله به دلیل تب و لرز بستری شده است.

صدرا یک‌ساله به دلیل تب و لرز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

صدرا یک‌ساله به دلیل تب و لرز در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر صدرا خانه را ترک کرده و مادر خانه‌دار است و از طریق کار در منزل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یکصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای قرچک سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان صدرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، صدرا تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر صدرا قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیست و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده