صدرا هشت‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

صدرا هشت‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

صدرا هشت‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر صدرا کارگر ساده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل پدربزرگ در جیرفت کرمان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان صدرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به هزینه بالای درمان، پدر و مادر صدرا قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت