صدرا دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

صدرا دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

صدرا دوساله به دلیل بیماری قلبی(تنگی دریچه آئورت)در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

پدر صدرا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای لردگان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان صدرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر صدرا قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت