مبینا دو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

مبینا دو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبینا دو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مبینا کارگر ساختمانی است و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در منزل شخصی در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مبینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مبینا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مبینا قادر به تأمین کل هزینه درمان او نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان چشم‌انتظار حمایت و یاری شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت