صائمه شش ساله به دلیل کیست شکم بستری شده است.

صائمه شش ساله به دلیل کیست شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

صائمه شش ساله به دلیل کیست شکم در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر صائمه کارگر روزمزد و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با شش فرزند خود در خانه شخصی در روستایی از توابع زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان صائمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آسیب شناسی و ...

پدر و مادر صائمه قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت